Rozšírenie výrobných kapacít Andritz Slovakia.

Vo výstavbe.

Humenné

V meste Humenné sme zahájili realizáciu projektu „rozšírenia výrobných kapacít pre firmu Andritz Slovakia“, ktorá je so svojimi výrobnými prevádzkami v Humennom a Spišskej Novej Vsi súčasťou medzinárodnej skupiny Andritz AG, so sídlom v Rakúskom meste Graz.

Jedná sa o novostavbu výrobnej haly, ktorá je navrhnutá na nezastavanom pozemku v areály priemyselného parku Gutmanovo, hala bude slúžiť na výrobu nožov pre oceliarsky priemysel a iné odvetvia.

Podpísanie zmluvy
Preberáme stavenisko
Dokončenie všetkých stavebných prác
Nová výrobná hala je pripravená na prevádzku
Hrubá stavba je hotová
Ukončili sme výstavbu skeletu a začíname s prácami v interéri
Zakladanie stavby
A stavba môže rásť !
Začíname s výstavbou
Realizujeme terénne úpravy

| 05. 04. 2024

1. ETAPA ODOVZÁVANIA VÝROBNEJ HALY UKONČENÁ.

Realizujú sa protipožiarne prestupy, rozvody plynu, elektriny a vody. Vo vnútri haly sme vybetónovali podlahu s koľajovou dráhou. Na administratívnej budove prebieha skladba konštrukcie strešného plášťa a začíname s úpravou spevnených plôch.

SKELET VÝROBNEJ HALY JE OPLÁŠETENÝ.

Ukončili sme prekrytie strešnej konštrukcie povlakovou krytinou, sfinalizované sú už aj klampiarske prvky obvodového plášťa a pokračujeme v prácach v interiéri. Prebieha realizácia vzduchotechniky, elektroinštalácie, tepelnej izolácie podlahy, hydroizolácie objektu a začalo sa s betonážou základovej dosky administratívnej budovy.

| 09. 02. 2024

| 24. 01. 2024

Nahliadnite do zákulisia priebehu výstavby.

V Humennom, v hlavnej hale objektu momentálne prebieha skladba strešného plášťa, realizácia ZTI profesií a montáž oceľových konštrukcií. V administratívnej budove realizujeme ležatú kanalizáciu a viazanie výstuže nadbetonávky stropných spiroll dosiek.

ŽELEZOBETÓNOVÝ SKELET.

Zaznamenali sme ďalší významný krok vo výstavbe, prebieha realizácia železobetónového skeletu ! Hlavný stavebný objekt bude tvoriť samostatne stojaca jednopodlažná výrobná hala s trojpodlažnou administratívnou časťou ktorá je navrhnutá ako nezávislý statický objekt.

| 08. 01. 2024

| 03. 11. 2023

TERÉNNE ÚPRAVY A PILOTAŽ.

Vykonávame terénne úpravy a pracujeme na zakladaní stavby na železobetónových pätkách a veľkopriemerových pilotách. Odtiaľ už začne objekt stúpať do výšky.

Preberáme stavenisko a začíname s výstavbou.

| 26. 09. 2023