kontakty.

fakturačné údaje.

BAUSKA, s. r. o.
Družstevná 147/20, 044 42 Rozhanovce,
Slovenská republika

Vložka číslo: 28842/V
IČO: 46 447 156
DIČ: 202 339 1205
IČ DPH: SK 202 339 1205
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK97 0200 0000 0037 8484 2559