Pošta 1930.

Vo výstavbe.

Košice

Pošta 1930 v Košiciach patrí medzi národné kultúrne pamiatky. K rekonštrukcii ktorú realizujeme pristupujeme s citom, rešpektom a zároveň nadšením z toho, že túto významnú budovu premeníme na moderné miesto pre verejnosť.

Jedná sa o komplex budov postavený v roku 1930, ktorý je rozdelený na trakty A,B a C. V prvej fáze sme rekonštruovali trakt C, po ktorom sa presúvame na trakt B. Ten je najväčší z celého komplexu budov a je zároveň aj najvýznamnejší, keďže sa jedná o budovu kde sa dodnes prevádzkuje poštová služba.

Podpísanie zmluvy
Sme radi že budeme súčasťou rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky v Košiciach
Pošta 1930 hotová !
Košice sa môžu tešiť z pamiatky ktorá bola zrekonštruovaná s citom a rešpektom
Dokončujeme posledné stavebné práce
Pošta 1930 čoskoro hotová !
Rekonštrukcia traktu B
Ukončili sme práce na trakte C presúvame sa na trakt B
Rekonštrukcia traktu C
Začíname s prvou fázou rekonštrukcie

PRÁCE NAPREDUJÚ.

Pokračujeme v prácach na interiéroch a exteriéri Pošty 1930. Realizujú sa búracie práce, obklady, omietky a rozvody vzduchotechniky,. V areáli objektu pracujeme na parkovisku a prebieha aj rekonštrukcia strechy.

| 12. 04. 2024

| 26.01.2023

OBNOVA FASÁDY BUDOVY.

Na Pošte 1930 začíname s obnovou fasády budovy. V interiéroch traktu B prebieha realizácia sadrokartónových konštrukcií, jednovrstvových omietok a anhydritových poterov

PRESÚVAME SA NA TRAKT B.

Po ukončení traktu C naša firma pokračuje na trakte B, ktorý je najväčší z celého komplexu budov a je aj najvýznamnejší, keďže sa jedná o budovu kde sa dodnes prevádzkuje poštová služba. V tejto budove budú pokračovať rekonštrukčné práce v exteriéri aj interiéri.

| 15.11.2023

TRAKT C ZREKONŠTRUOVANÝ.

V prvej fáze sa realizovali vnútorné búracie práce na podlahách a stenách. Novo vytvorené prvky boli vyhotovené do pôvodného dizajnu. Suterénne priestory boli kompletne zaizolované modernými hydroizolačnými postupmi, fasáda bola očistená a opravená do pôvodnej podoby, strecha bola zrealizovaná na novo, avšak s materiálmi imitujúcimi pôvodnú medenú krytinu. Boli použité tradičné technológie pre rekonštrukciu prvkov ako vstupné dvere, zábradlia, podlahy a podobne, aby budova ostala v pôvodnom navrhovanom architektonickom štýle.

Pripravili sme stavenisko a začíname s rekonštrukciou !