Na skelete výrobnej haly sme ukončili prekrytie strešnej konštrukcie povlakovou krytinou, sfinalizované sú už aj klampiarske prvky obvodového plášťa a pokračujeme v prácach v interiéri. Prebieha realizácia vzduchotechniky, elektroinštalácie, tepelnej izolácie podlahy, hydroizolácie objektu a začalo sa s betonážou základovej dosky administratívnej budovy.