Nová pobočka VÚB banky.

Za účelom vytvorenia novej pobočky VÚB banky v Eperia Shopping Centre v Prešove, sme realizovali rekonštrukciu nájomného obchodného priestoru. Súčasťou rekonštrukcie boli dispozičné a stavebné úpravy. Nová pobočka je v prevádzke od polovice marca 2024.