Obnova kostola v Nižnej Sitnici.

Vo výstavbe.

Nižná Sitnica

Po zemetrasení ktoré zasiahlo východ Slovenska ešte v minulom roku, ostalo mnoho budov či rodinných domov poškodených. Zasiahnutý bol aj kostol v Nižnej Sitnici s ktorého obnovou sme začali v prvej polovici marca 2024.

Súčasťou rekonštrukcie budú najmä búracie práce, oprava poškodeného muriva či spevňovanie strechy a múrov

Podpísanie zmluvy
Podpísali sme zmluvu a prebrali stavenisko
Rekonštrukcia ukončená
Obyvatelia obce Nižná Sitnica môžu opäť využívať kostol ktorý bol zničený zemetrasením
Dokončujeme posledné práce
Realizujeme posledné práce a kostol bude čoskoro hotový!
Realizácia sanačných prác
Rozoberáme poškodené časti kostola
Začíname s rekonštrukciou
Pripravili sme stavenisko a začíname s rekonštrukciou

| 03. 05. 2024

STUŽOVANIE OBJEKTU.

Keďže zemetrasenie narušilo pevnosť kostola, realizujeme jeho stužovanie oceľovou konštrukciou. V ľavej lodi budovy odlievame železobetónové konštrukcie, stĺpy, vence a prievlaky. Na veži kostola osekávame omietku a zároveň pripravujeme steny na nové omietky. Poškodené steny, ktoré boli rozobraté, opäť murujeme aj za pomoci tehál, ktoré boli recyklované z pôvodného muriva.

SANAČNÉ PRÁCE.

Na kostole rozoberáme poškodené murivo, ktoré bude následne podľa možností recyklované a opäť použité na domurovanie pôvodných miest. Zároveň realizujeme aj prípravne práce na betonáž železobetónových prvkov.

| 08. 04. 2024

| 13. 03. 2024

V PRVOM KROKU JE POTREBNÉ PODOPRETIE A ROZOBRATIE POŠKODENÝCH ČASTÍ BUDOVY.

Podpísali sme zmluvu a začíname s obnovou kostola.

Podobné projekty