Centrum odpadového hospodárstva Brantner.

Vo výstavbe.

Nové Zámky

Začiatkom roka 2023 sme v Nových Zámkoch začali s výstavbou centra odpadového hospodárstva Brantner.

Objekt pozostáva z 3 samostatne stojacích hál. Tie budú slúžiť pre potreby triediacej linky , dielne na opravu mechanizácie a uskladnenie odpadov. Súčasťou objektu je aj administratívna budova v ktorej sa nachádzajú kancelárie a šatne pre zamestnancov

Podpísanie zmluvy
Preberáme stavenisko
Centrum odpadového hospodárstva v prevádzke !
Ukončujeme posledné stavebné práce
Objekt je pred spustením do prevádzky
Hrubá stavba je hotová
Objekt naberá reálne kontúry
Začíname s výstavbou
A stavba môže rásť

BRANTNER V NOVÝCH ZÁMKOCH PRED SPUSTENÍM DO PREVÁDZKY.

Ukončili sme všetky stavebné práce a stavba bola odovzdaná investorovi, ktorý objekt pripravuje na spustenie do prevádzky.

Po uzatvorení budov sa presúvame do interiérov. V halách objektu realizujeme priemyselné podlahy, v administratívnej budove prebieha realizácia podláh, montáž sanity, vykurovania a elektroinštalácií.

STAVBA NAPREDUJE.

Zrealizovali sme opláštenie hál a administratívna budova má svoju fasádu. Prebehla aj betonáž manipulačného dvora o rozlohe 25300 metrových štvorcových a pokračujeme v dokončovaní parkoviska pre zamestnancov.

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA.

Administratívna budova ktorej priestory budú využívane ako kancelárie a šatne pre zamestnancov je vymurovaná. Následne bude zateplená a môžeme ťahať fasádu !

HALY POSTAVENÉ !

Oceľové konštrukcie hál ktoré sme si realizovali vo vlastnej réžii, od návrhu až po samotnú výstavbu sú hotové a pokračujeme ich opláštením.

Prebrali sme stavenisko a začíname s výstavbou.