Projekt „Centrum odpadového hospodárstva Brantner Nové Zámky“ odovzdaný investorovi

V Nových Zámkoch sme ukončili stavebné práce a stavba spolu bola odovzdaná investorovi, ktorý objekt pripravuje na spustenie do prevádzky.