V meste Humenné sme zahájili realizáciu projektu „rozšírenia výrobných kapacít pre firmu Andritz Slovakia.“ Jedná sa o novostavbu výrobnej haly, ktorá je navrhnutá na nezastavanom pozemku v areály priemyselného parku Gutmanovo, hala bude slúžiť na výrobu nožov pre oceliarsky priemysel a iné odvetvia. Andritz Slovakia so svojimi výrobnými prevádzkami v Humennom a Spišskej Novej Vsi je súčasťou medzinárodnej skupiny Andritz AG so sídlom v Rakúskom meste Graz.  Predpokladané ukončenie prác je naplánované na jún 2024.