Vďaka celému tímu našej spoločnosti a ostatným subdodávateľom sme úspešne ukončili novostavbu obchodného centra v meste Svidník. Prvé otvorenie OC prebehlo dňa 12.2.2020 za účasti investora, realizátora a pozvaných hostí. Dňom 13.2.2020 je predajňa k dispozícii aj s celým produktovým portfóliom verejnosti.