Prvé základy novej predajne potravín LIDL na Herlianskej ulici sme začali realizovať na jeseň roku 2018. Z dôvodu svahovitého pozemku sme realizovali rôzne prípravné práce s tým súvisiace. Snažili sme sa stihnúť založiť objekt a postaviť skelet ešte pred príchodom zimy. Práca takéhoto rozsahu v zimných mesiacoch bola pre nás výzvou, no vždy sme sa snažili splniť harmonogram prác v požadovanej kvalite. Na jar roku 2019 sme odovzdali investorovi stavbu k obojstrannej spokojnosti.