Na čerpacej stanici Slovnaft v Brezne sme realizovali kompletnú rekonštrukciu interiéru a fasády budovy. Rekonštrukcia trvala spolu s búracími prácami 45 dní. Počas rekonštrukcie bola ČS s drobnými obmedzeniami stále v prevádzke so všetkými výdajnými stojanmi. Otvorenie ČS bolo presne podľa časového plánu investora.