V Sládkovičove sa 30. novembra 2023 uskutočnilo slávnostné otvorenie obchodného centra Point. Výstavbu objektu sme začali 3. apríla 2023. Realizácia projektu trvala 6 mesiacov a po úspešnom ukončení bola v októbri 2023 odovzdaná investorovi.