REALIZÁCIA 1. ETAPY

V Košiciach sme realizovali prvú etapu projektu revitalizácie spevnených plôch obchodného centra Cassovia. Za účelom vybudovania novej predispozície pre nové autobusové zastávky bolo vykonávané búranie starých plôch a ich následné betónovanie a asfaltovanie. Rozširovaný bol aj už existujúci kruhový objazd.