Po zrealizovaní prekládky verejnej kanalizácie a plynu pokračujeme na stavbe OC v Poprade vo výkopových prácach potrebných na výstavbu hlavného objektu.