Komplex budov bol postavený v roku 1930 a jedná sa o národnú kultúrnu pamiatku. Samotná budova je rozdelená na trakty A,B,C. Budova bola rekonštruovaná pod dohľadom KPU (kraj pamiatkový úrad).

Rekonštruovaný bol trakt C. V prvej fáze sa realizovali vnútorné búracie práce na podlahách a stenách. Novo vytvorené prvky boli vyhotovené do pôvodného dizajnu. Suterénne priestory boli kompletne zaizolované modernými hydroizolačnými postupmi, fasáda bola očistená a opravená do pôvodnej podoby,  strecha bola zrealizovaná na novo, avšak s materiálmi imitujúcimi pôvodnú medenú krytinu. Boli použité tradičné technológie pre rekonštrukciu prvkov ako vstupné dvere, zábradlia, podlahy a podobne, aby budova ostala v pôvodnom navrhovanom architektonickom štýle.

Po ukončení traktu C naša firma pokračuje na trakte B , ktorý je najväčší z celého komplexu budov a je aj najvýznamnejší, keďže sa jedná o budovu kde sa dodnes prevádzkuje poštová služba , v tejto budove budú pokračovať rekonštrukčné práce v exteriéri aj interiéri