Prekladisko DPD.

Dokončené.

Poprad

V Poprade sme vybudovali nové prekladisko zásielok pre doručovateľskú spoločnosť DPD. Cieľom výstavby investora bolo skvalitniť a zrýchliť služby pre stále väčší počet zákazníkov, pravidelne využívajúcich služby tejto spoločnosti na Slovensku.

S výstavbou objektu ktorý tvorí dvojpodlažná administratívna budova spolu s jednopodlažnou halou sme začali v marci 2023. Práce sa stihli v termíne, vo vysokej kvalite, čo potvrdil aj investor.

Podpísanie zmluvy
Preberáme stavenisko
Spustenie prevádzky
Nové depo je spustené !
Dokončujeme posledné stavebné práce
Prevádzka prekladiska pripravená na spustenie
Dokončenie hrubej stavby
Ukončili sme výstavbu skeletu a začíname pracovať na interiéroch
Začíname s výstavbou
Realizujeme prvé výkopové práce

UKONČILI SME VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE A PREKLADISKO JE PRIPRAVENÉ NA SPUSTENIE DO PREVÁDZKY !

| 11. 03. 2024

Významná časť výstavby je za nami. Objekt je opláštený, spevnené plochy sú hotové a finalizujeme posledné práce. Prevádzka depa bude čoskoro spustená.

| 27. 09. 2024

| 08. 08. 2023

SKELET.

Našimi kapacitami sme navrhli a následne zrealizovali oceľovú konštrukciu objektu. Pokračujeme opláštením strechy a stien.

| 22. 03. 2023

ZAČINÁME ÚPRAVOU TERÉNU.

Z dôvodu svahovitého pozemku realizujeme odkop v množstve 14tisíc ton. Je potrebné stabilizovať podložie, naviezť kamenivo, vybetónovať 56 pätiek a stavba môže začať rásť do výšky !

Podpísali sme zmluvu, prebrali stavenisko a začíname s výstavbou.

| 02. 03. 2023

Podobné projekty