Začiatkom marca 2023 sme v meste Poprad zahájili výstavbu projektu „prekladiska pre doručovateľskú spoločnosť DPD“. Z dôvodu svahovitého pozemku bolo potrebné realizovať odkop v množstve 14 000 ton. Našimi kapacitami bola navrhnutá a zrealizovaná oceľová konštrukcia. Práce sa stihli v termíne a vo vysokej kvalite, čo potvrdil aj investor.