6.3.2023 sme v meste Poprad zahájili výstavbu projektu „Prekladisko DPD“ pre medzinárodnú doručovateľskú sieť Geopost, ktorá je materskou spoločnosťou DPD na Slovensku. Z dôvodu svahovitého pozemku bolo potrebné realizovať odkop v množstve 14 000 ton. Zemná stabilizácia sa realizovala vo viacerých vrstvách, aby bolo možné založiť stavbu, ktorá sa zakladala na železobetónových pätkách, na ktorých sme si statické posúdenie a návrh výstuže realizovali vlastnými kapacitami. Rovnako bola našimi kapacitami navrhnutá a zrealizovaná aj oceľová konštrukcia. Špecifickou časťou stavby boli 3 ks povrchových vsakov, tzv.„poldrov“, ktoré slúžia na udržiavanie dažďovej vody. Všetky spevnené plochy sú betónové, v úprave CBII. Práce sa stihli v termíne a vo vysokej kvalite, čo potvrdil investor. Dňa 5.10.2023 bola novostavba úspešne odovzdaná.