Spoločnosť BAUSKA, s.r.o. v roku 2023 zmenila sídlo pôsobnosti do väčších a modernejších priestorov.

Výstavbu novej administratívnej budovy si vyžiadalo narastanie personálnych i investičných kapacít, zlepšovanie ponúkaných služieb ako aj snaha o modernizáciu a skvalitňovanie podmienok pre zamestnancov.

Nová centrála firmy sa nachádza neďaleko Košíc, v obci Rozhanovce. Je sídlom vedenia spoločnosti, ekonomického a právneho oddelenia, oddelenia prípravy a projektovania stavieb, elektro oddelenia a stavbyvedúcich.

Súčasťou modernizácie budovy je investícia a prechod do zariadení na výrobu zelenej energie.

Uverejnené fotografie sú zo slávnostného posvätenia nových priestorov na konci roka 2023.