Dňa 3.4.2023 bola zahájená výstavba Obchodného centra v Sládkovičove. Na jej začiatku boli v rámci celého pozemku vykonané prípravné a zemné práce z dôvodu realizácie zemnej stabilizácie, ktorá zabezpečila vyhovujúcu statickú pevnosť podkladových vrstiev. Samotné zakladanie železobetónového skeletu bolo prevedené vŕtanými pilótami s monolitickými hlavicami.

Okrem prác na obchodnom centre, ktoré boli realizované v prevedení „shell and core“ sme realizovali aj interiérové práce samotnej obchodnej prevádzky BILLA.

Práce boli zrealizované vo vysokej kvalite ešte pred dohodnutým termínom ukončenia výstavby.

Stavba bola odovzdaná dňa 3.11.2023 bez vád a nedorobkov.