Nový Renault v našom vozovom parku.

Z dôvodu efektivity a skvalitňovania našich služieb sme náš vozový park rozšírili opäť o ďalšieho člena. Je ním dvojstranný sklápač Renault K 480 s pohonom 6×6, ktorý umožní tomuto vozidlu plniť zákazky v akomkoľvek teréne, čím zároveň zjednoduší prácu našich šoférov, ktorým sa chceme aj takto odvďačiť za vernosť a poctivú prácu.