V Košiciach sme dokončili výstavbu druhého murovaného poschodia a finalizujeme posledné stavebné práce na prízemí a v podzemnej parkovacej ploche. Prebieha betonáž nájazdovej rampy a montáž priečok.