V realizácii projektu „Rozšírenie výrobných kapacít pre firmu ANDRITZ Slovakia s. r. o.“ v Humennom sme zaznamenali ďalší významný krok vo výstavbe, prebieha realizácia železobetónového skeletu.

Hlavný stavebný objekt tvorí samostatne stojaci jednopodlažný objekt výrobnej haly s trojpodlažnou administratívnou časťou. Ide o o halu navrhnutú z prefabrikovaného  železobetónového skeletu rozmerov 120,9m x 25,1 m a výšky 12,0 m.

Vedľajšia administratívna časť objektu je navrhnutá ako nezávislý statický objekt z prefabrikovaného železobetónového skeletu rozmerov 54,8x 9,5x12m.