Odpadové centrum v Nových Zámkoch, ktorého stavebnú časť projektu realizovala naša spoločnosť, bolo 27. júna slávnostne otvorené !

V Nových Zámkoch bude od júla 2024 v prevádzke unikátna optická linka na triedenie zmesového komunálneho odpadu, ktorá je podľa zhotoviteľov najmodernejším a najkomplexnejším riešením na spracovanie komunálneho odpadu na Slovensku a zároveň unikátom v celom česko-slovenskom priestore.

Otvorenie sa konalo za účasti obchodných partnerov, zamestnancov spoločnosti ako aj z ostatných členov spoločnosti Brantner z celého Slovenska, Čiech a Rakúska.

Sme hrdí, že sme sa mohli podieľať na výstavbe tohto významného projektu a spoločnosti Bratner prajeme ešte mnoho podobných úspechov !