Výstavba obchodného centra Prúdy finalizuje.

V Seredi boli ukončené posledné stavebné práce a stavba sa tak začína finalizovať. Jednotlivé prevádzky ktoré budú súčasťou obchodného centra už pracujú na svojich interiéroch a objekt naberá svoje reálne kontúry. Spustenie prevádzky je naplánované na začiatok júna 2024.