V meste Košice realizujeme prvú etapu projektu  „Revitalizácia parkoviska OC Cassovia,“ ktorej súčasťou je premiestnenie autobusových zastávok na inú pozíciu a rozšírenie kruhového objazdu.

Súčasťou prvej etapy je zároveň revitalizácia priestorov pre potreby ďalšej etapy.